XX. sz. mozaik 9 : Vitézzé ütöttem

1921-1930.

Egy kora nyári napfényes délelőttön meghívót hozott a posta Charamza József diósdi lakos címére: jelenjen meg szülei és a község elöljárói kíséretében a Margitszigeti Nagyszállóban – vitézzé avatás céljából.
Charamza József 1914-ben vonult be katonának. Harcolt a Kárpátokban /Uzsóknál megsebesült/, az olasz fronton /Isonzónál ismét megsebesült/, és a francia határvidéken. Már, mint vitéz rész vett Erdély/l940/, Délvidék/1941/ felszabadításában. Összesen öt harctéri érmet tudhatott magáénak.
A vitézzé avatáson magyar öltözékben, kezében fokossal kellett megjelennie. Ünnepi beszédet Horthy Miklós kormányzó mondott, majd kardlappal vállat érintve megtörtént az avatás. Ettől kezdve Charamza József a vitéz Diósd József nevet viselte. Megbecsülésként Érden, Tárnokon földet kapott. A területek messze is voltak, s gyárban dolgozóként úgysem értett a mezőgazdasághoz – a földeket kiadta haszonbérbe. /Egészen 1945-ig, amikor is a rendszerváltás következtében azokat tőle elvették./ Az utca, amelyben lakott, egy ideig az o nevét viselte. Vitézi címével együtt járt a reprezentálás is. Időnként Válra /közigazgatás szempontjából abban az időben oda tartozott Diósd/ kellett mennie különböző megbeszélésekre. Ilyenkor Herbszt Mihály jegyző úr társaságában hintón tette meg at utat. Illett a helyi előjárósági megbeszéléseken is részt vennie.
Egyébként csendes, szerény ember volt, aki családját, faluját híven szerette.

Az oklevél szövege:
Én Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, mint vitéz főkapitánya emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy a most elmúlt háborúban és az azt követő, szomorú napokban VITÉZSÉGÉNEK ÉS NEMZETI ÉRZÉSÉNEK kiváló tanúságát adó vitéz Diósd József, volt tartalékos tizedest az országos Vitézi Szék javaslatára 1926 évi június 20-án az ország törvényes képviselete egyházi és világi méltóságai jelenlétében annak utána, hogy a vitézi esküt letette, VITÉZZÉ ÜTÖTTEM és AVATTA

Horthy Miklós
Elmesélte: lánya, Etus, lejegyezte: Görögné H.K.

Vélemény, hozzászólás?