Nekrológ a Csapágygyárról

E nagy múltú cégnek több évtizeden át meghatározó szerepe volt községünk életében.
1941-ben négy budapesti lakos Koncz István mérnök vezetésével elhatározta, hogy vegyi üzemet alapít a háborús lehetőségek kihasználására. A mintegy 4000 négyszögöl területen negyven fővel létrehozták a Pyrochem Kft-t. Kézigránátot, foszforos nyomjelzőt, páncéltörő lövedékeket gyártottak.
A háború befejeztével megszűnt a hadüzemi termelés. A gyárban közszükségleti cikkeket, mosószappant, cipőkrémet, autósallert, kályhafestéket, különböző lemez árukat készítettek. 1949-ben az üzemet államosították, és Csapágyjavító Nemzeti Vállalat néven csapágyak javítására állították át.
1952-ben a Gépipari Minisztérium a vállalat nevét Diósdi Csapágygyárra változtatta, és csapágyak javításáról kúpgörgős csapágyak gyártására szakosodott. Márkanév: „DCS” A gyár fejlesztése, bővítése okán új területekre volt szükség. Megszűnt a labdarúgó pálya, a legelő,a tó.
1956-tól a KGST országok, 1958-tól pedig már tőkés országok részére is szállított csapágyakat. A műszaki színvonalat biztosító törzsgárda kialakítása érdekében a gyár kezdeményezte a Tó utcában és környékén a nyolcvankét lakásból álló első diósdi lakótelep felépítését. /Később a 7-es út mentén egy másik lakótelep építése következett/.
1963-ban a diósdi és debreceni gyár összevonásával a Magyar Gördülőcsapágy Művek diósdi gyáregységévé vált. /debreceni központtal/. Márkanév: „MGM” Mintegy tizenöt évig tőkés élvonalbeli járműgyártók beszállítója volt. Évi termelése 4-5 millió darab. Ezen belül több, mint száz csapágytípus hagyta el a gyárat. Az 1970-es évek végén a gyáregység összlétszáma meghaladta az ezer fot. Közöttük nagyszámú diósdi lakost /férfiakat, nőket, generációkat/ tudhattunk. A gyárban üzemorvos, étkezde, könyvtár, labdarúgó szakosztály működött. A kornak megfelelően párt-alapszervezet, szakszervezet, brigádmozgalom is megtalálható volt.
A vezetőség gondosan ügyelt az ott dolgozók jó közérzetére, hogy ezáltal magas színvonalú munkát, jó eredményt várhasson el.
1973-79-ben a vállalat egészére kiterjedő rekonstrukciót hajtottak végre minkét telepen a termékek korszerűsítette, a termék-választék bővítése, a termelés mennyiségének növelése és a hatékonyság még nagyobb fokú növelése érdekében.
1993-ban a vállalat átalakult állami tulajdonú részvénytársasággá.
1996-ban privatizáció révén a vállalat a Daewoo corp./Korea tulajdonába került. A termelés és a foglalkoztatottak száma jelentősen lecsökkent.
Márkanév: „DAEWOO-MGM”
2001. év a vállalat legújabb kori racionalizálásának kezdete a minőség javítása és a hatékonyság növelése érdekében. Ennek során a fo tevékenységek Diósdra koncentrálódtak, s a vállalat vezetése is Diósdra települt.
2003-ban a vállalat fő részvényese a Hanwha Machinery co./Korea.
2004. évben tulajdonosi szerkezetváltás miatt a cég márkajele: „MGM.co.Ltd”.
2006: a hajdan Diósdot fémjelző Csapágygyár sorsa teljesen bizonytalan.

Vélemény, hozzászólás?