25 éves iskolánk épülete

Ismét évfordulóra emlékezünk

25 évvel ezelőtt, 1984 szeptemberében kezdődött meg a tanítás a Gárdonyi G. utcai emeletes iskolában. E negyedszázados évforduló kapcsán tekintsük át a diósdi iskola történetét.

Községünkben egyes leírások szerint 1811-ben, más források szerint 1813-ban kezdődött az iskolai oktatás. Az első kőből épített iskola a mai Apponyi és Eötvös utca kereszteződésében állott. 1813-1858 időszakban egyetlen tanító volt a községben: Josef Fuss, aki például 1846-ban egymaga 114 gyereket tanított (németül), és több, mint tíz éven át a jegyzői feladatokat is ellátta.

1868/69-es tanévben átköltözött az iskola a Szent István téri épületbe (mai Kék Géza közösségi ház). Mindenképpen említést érdemel Kék Géza igazgató-tanító, aki 1910-től 1943-ig okította magyarul és németül szépre, jóra a diósdi gyerekeket. Kék igazgató úr mellet másik tanerő Wunder (Csentes) János, majd Herbszt Mihályné Süteő Mária volt.

A második világháború befejezését követő 1945/46-os tanévben összesen 94 tanulót 3 tanteremben, 3 tanerő – Gabler Dénes (igazgató), Gabler Dénesné, és Galambos Albertné – tanított. A három tanterem a nyolc osztály részére kevésnek bizonyult, ezért a harmadik-negyedik és a hetedik-nyolcadik osztály összevontan tanult. Az alsó és felső osztályok heti váltásban (délelőtt, illetve délután) jártak iskolába. Ezt az áldatlan állapotot megszüntetendő szükségessé vált új iskolaépület létrehozása.

Alig tíz év múlva,1958-ban felavatták a Dióskert helyén a Gárdonyi Géza utcai épületet. Igazgató: Dezső Lajos. Idővel ez az építmény is kicsinek bizonyult. A lakosság dinamikusan növekvő lélekszáma szükségessé tette új, nagyobb befogadóképességű iskola létrehozását. Így lett az 1984/85-ös tanév jelentős eseménye a Gárdonyi u-i újabb iskolaépület átadása. Az épület belső munkálatai szeptemberre elkészültek. Megkezdődhetett a tanítás. Azonban az ünnepélyes átadásra csak novemberben kerülhetett sor. (Ekkorra fejeződtek be a külső munkálatok.) Az avató ünnepségen a Magyar Televízió is résztvett. Igazgató ekkor Zoltán László volt.

1987. március 1-jén az új épületben megalakult az Általános Művelődési Központ. Még ez év augusztus 20-i ünnepség keretében megtörtént a tornacsarnok átadása. 1988-ban az iskola (az első vallás- és közoktatásügyi miniszter munkásságára utalva) felvette az Eötvös József nevet).

A későbbiekben szükségessé vált a tanintézet bővítése. A „nagyiskola” 2006-ban emeletet kapott, s így már 18 tanteremmel, valamint kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. A „kis-iskolában” 7 tanterem található.

Néhány statisztikai adat:

1947/48-as tanév: tanulólétszám 142, tanerő 3, igazgató Gabler Dénes,

1987/88-as „ „ 406, „ 36, „ Zoltán László,

1997/98-as „ „ 386, „ 3l, „ Zoltánné Varga I.

2007/08-as „ „ 503, „ 42, „ Zoltánné Varga I.

2008/09-es „ „ 516, „ 42, „ Török Csaba

Az iskola vezetői: 1813-1858 Josef Fuss, 1858-1882 Denkinger Benedek, 1882-1884 Reiter Mátyás, 1884-1885 Vertal Miklós, 1885-1896 Schmal Zsigmond, 1896-1910 Wunder (Csentes) János, 1910-1943 Kék Géza, 1943-1945 Ott Ferenc, 1945-1957 Gábler Dénes, 1957-1970 Dezső Lajos, 1970-1971 Bús István, 1971-1975 Novoth Kálmán, 1975-1978 Csontos Imre, 1978-1978 (3 hónap) Braun György, 1978-1980 Bokor Gyula, 1980-1984 Petrovics Mária, 1984-1992 Zotán László, 1992-1993 Szalkay Sándor, 1993-1996 Bánkúti Emese, 1996-2008 Zoltánné Varga Ildikó, 2008 szeptembertől Török Csaba.

Eötvös József Általános Művelődési Központ

Az ÁMK a közoktatási rendszer szerves része. Diósd község legnagyobb intézménye: 8 évfolyamos általános iskola, művelődési ház és közművelődési könyvtár.Alapintézmény az iskola, amely két épületben működik. A tanulólétszám folyamatos emelkedése miatt évről-évre új tantermek kialakítása vált szükségessé.

A művelődési feladatellátás kettős, amely részben az oktató-nevelő munkához, részben a tanórán kívüli kulturális és szórakoztató programokhoz kapcsolódik. A szabvány méretű tor-nacsarnok kihasználtsága maximális. A közművelődési feladatokat, az ún. nagy rendezvényeket is itt tudják megtartani.

Az intézményben nagy sikerrel működik a sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola. Közel 100 tanuló képzése folyik a különböző tanszakokon.

Szervezett keretek között megkezdődött a néptáncoktatás a Százhalombattai Pesovár Ferenc Művészeti Iskola nevelőinek közreműködésével.

Fontos szerepet kap a testi nevelés. Tömegsport, úszás, gyógytestnevelés, judó, kézilabda, foci stb. Sportversenyeken zömében sikeres a tanulók részvétele. Az intézményben szakkörök, játszóházi foglalkozások is helyet kapnak.

Kiegyensúlyozott a gyermek- és ifjúságvédelmi munka.

Az iskola pedagógusai oktató-nevelő munkájuk során igyekeznek kialakítani a tanulókban az egészséges életmód iránti igényt.

Az anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata az alapkészségek (az olvasás, helyesírás és a szóbeli kifejezőkészség) kialakítása, fejlesztése. Az ÁMK-ban differenciáltan foglalkoznak a tanulókkal, ebben a munkában nagy segítséget jelent a logopédus lelkiismeretes munkája.

Jelentős szerepet játszik az intézmény életében az iskolai diákbizottság.

Az Általános Művelődési Központ fontos színtere a könyvtár, amely mind a diákság, mind a felnőtt lakosság rendelkezésére áll. Könyvállománya megközelíti a 18 600 darabot, 547 hangdokumentációval, 238 képdokumentációval, 31 elektronikus dokumentációval rendel-kezik. A regisztrált olvasói létszám 639 fő. (Ebből 414 fő gyermek.) A könyvtár két munkatársa: Bernáthné Elek Mária könyvtáros és Diriczi Zoltán könyvtáros tanár.
(2009.aug.16.)

Vélemény, hozzászólás?