1911-1920 Diósd gazdasági élete

A XX. sz. első két évtizedében a mezőgazdaság, a Szőlő, a bor játszotta a főszerepet. Két fo oka volt: a jó klima, és a közeli legnagyobb borpiac. A bort lovaskocsival szállították Budafokra a borpincékbe, és Budára, Pestre a vendéglőkbe. Az 1920-as években a szőlőtulajdonosok fokozatosan áttértek az őszibarack termesztésére. /Bár az első őszibarackos már 1898-ban telepítésre került./ E gyümölcs javára írható, hogy egy-két hét helyett egy-két hónapig volt szedhető, hosszabb időn át jelentett jövedelmet, továbbá az időközben megépült nagytétényi HÉV-vel 20-30 kg-os tételekben volt szállítható a Duna-parti vásárcsarnokba. A mennyiség növekedésével több gyümölcskereskedő átvevőhelyeket létesített Diósdon. Őszibarackunk rövidesen országos, sőt külföldi hírnévre tett szert. Ezekben az években jelentek meg községünkben a kerékpárok is. Tehát bővült a szállítóeszközök parkja. 1915-ben megépült Nagytétényben az Óngyár. /Kizárólag hadi célra./ Egyre több diósdi vállalt ott munkát. Kialakult a gyári munkás réteg, amely a környéken további gyárak létrejöttével növekedett. Sajnos az Óngyár technológiája következtében az ott dolgozók zöme súlyos beteg lett. Ezáltal a jobb kenyérkereseti lehetőség párosult a rosszabb egészségi állapottal. Az ipari üzemek, a munkahelyek szaporodásával nem járt együtt az infrastruktúra fejlődése. Egyetlen lényeges fejlődés a villanyvilágítás bevezetése volt.

Diósd utcái
Régebbi utcaelnevezések időpontját nem tudtam kideríteni, de feltételezem, hogy ebben az időszakban történhetett. /Találtam egy 1916-os keltezésű levelet, amelyen már Zichy u. címzés szerepel./ Milyen nevű utcák voltak településünkön?
A legrégebbi, Fo u. elnevezés Kossuth Ferenc-re változott. / Élt: 1841-1914. A Wekerle-kormány kereskedelemügyi minisztere, Kossuth Lajos fia./ Ma Kossuth Lajos utca. Másik legrégibb utca a Csabdi. Ez Baross Gábor nevét kapta. /1848-1892, gazdaságpolitikus, miniszter./ Az utca nevét mindvégig megtartotta. Név nélküli utcák a következo jelölést kapták: A lakosság nyelvén Elso utca gr. Andrássi Gyula /186o-1929, a Wekerle-kormány belügyminisztere, gr Andrássy Gyula korábbi miniszterelnök fia./ Ma Rákóczi u. A lakosság szóhasználatában Középső u. gr. Apponyi Albert nevét kapta, /1846-1933, Wekerle-kormány vallás és közoktatásügyi minisztere./ Ma néhány évtizedes kitérovel ugyaezt a nevet viseli. Hátsó u: Darányi Ignác u. /1849-1927, Wekerle-kormámy földmuvelésügyi minisztere./ Ma: József Attila u. E három utcát összeköto rész Polonyi Géza nevét kapta. /1848-19l4, Wekerle-kormány igazságügy minisztere./ Ma: Eötvös J. u./ A mai Bem u. Zichy Jeno politikus nevét
viselte. /Élt: 1837-1906/ Ezen utcától északra eső terület egységesen a Wekerle Sándor u. nevet kapta. Wekerle S. Magyarország első polgári származású miniszterelnöke volt. Három ízben is betöltötte e posztot. Sok hasznos intézkedése közül kiemelendő az államháztartás teljes egyensúlyának megteremtése, és az aranyvalutára való áttérés megszervezése.

Diósd egyéb ezideju eseményei

1911. A templom kórusára a hívek adományaiból /az addig használt harmónium helyett/ ma is látható sok sípos orgona került, amely sajnos felújításra szorul.
1912. Károlyi Gyula érdi birtokterületét /Érdliget/ Diósdliget néven Diósdhoz csatolták.
1914-18. Templomunk két harangja hadi célra elrekviráltatott. A kápolna harangja került át a templomba. /Mai „lélekharang”./
1919. A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása kapcsán községünkben is munkástanács alakult
1919 augusztusában megszűnt a Tanácsköztársaság. A közigazgatás visszazökkent a régi „kerékvágásba”.
1919. Futball és atlétikai szakkal megalakult a Diósdi Torna Club. /Bővebb leírás a DTC 1999. évi kiadványában./
1919. Megalakult a diósdi helyi lelkészség. Plébános: Rösler Ignác
1919. Létrejött a Hangya Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet. Székhelye: Apponyi u.
1920. Létrejött a Kobánya Részvénytársaság.
1920. A templomban ez időtájt kőoltár volt, és egy pieta-szobor. A szobrot Schneider Nándor neje, Wéber Magdolna adományából késztette Deák Gyrögy és fia, diósdi lakosok..
1920. Ekkor kerültek a templombelső oldalfalaira a szépen faragott fa-stáció képek, és első ízben tartottak húsvéti körmenetet.

Vélemény, hozzászólás?