Felhasználás feltételei

A honlapon található valamennyi szöveg, kép, adat és információ – amennyiben azok forrása külön nincs megjelölve – az Együtt Diósdért Alapítvány tulajdonát képezi. Azok megváltoztatása, másolása, újrafelhasználása csak az alapítvány írásos engedélyével jogszerű.

A regisztráció során valós adatok megadása szükséges, az adatok helyességéért a felhasználó felel. A véleményezés során kérjük, hogy tartsák be a vonatkozó jogszabályokat illetve a kulturált kommunikáció íratlan szabályait. A honlap fenntartója bármikor – indoklás nélkül – jogosult a vélemények törlésére, a felhasználói fiókok felfüggesztésére vagy tiltására.

A honlapon található fotóanyag és a családfa adatbázis adatai az Együtt Diosdért Alapítvány tulajdonát képezik, azok tömeges lementése nem megengedett. A családfa adatbázisban tárolt adatokhoz történő hozzáférés kreditrendszer segítségével történhet, melynek értelmében a felhasználók kreditpontokért „vásárolhatják meg” a hozzáférést az egyes adatblokkokhoz. A kreditpontok ingyenesen kérhetőek, a funkciójuk csupán az, hogy egyetlen felhasználó se tudja a teljes adatbázist lehívni, lementeni, üzleti célra felhasználni.

A regisztráció során minden felhasználó ingyenesen hozzájut egy bizonyos mennyiségű kreditponthoz. Amennyiben kutatásai során további kreditekre van szüksége, kérjük forduljon az adminisztrátorokhoz!